Vincentius Langemark-Poelkapelle Vincentius Langemark-Poelkapelle

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Langemark-Poelkapelle 599).

Steun ons via Crowdgiving

Informatie over de verdeling in 2017 

 • Aantal personen(= gezinnen) geholpen in 2017: 194 
 • Waarvan kinderen van 15 jaar of jonger: 50 
 • Waarvan personen van 65 jaar of ouder: 5 
 • Waarvan vrouwen: 93 
 • Waarvan migranten, personen met een buitenlandse achtergrond, minderheden ): 20 
 • Waarvan personen met een handicap: 7 
 • Aantal personen van uw erkenning in het kader van het FEAD: 57 
 • In het algemeen is de persoon die de pakketten komt afhalen: Een vrouw 
 • Totaal aantal verstrekte voedselpakketten 2017 (definitie van een voedselpakket zelf te bepalen): 864 
 • De begunstigden hebben keuzemogelijkheid en kunnen  zelf hun voedselpakket samen stellen. 

Hoe gebeurt de verdeling in uw organisatie?: één keer per maand (1°woensdag) 

Speciale Acties : 

Rekening houdende met de vestiging van het Open Asielcentrum op onze gemeente willen wij ons verder blijvend inzetten om het opgestart project een duurzaam en blijvend karakter te geven,rekening houdende dat Fedasil dit centrum verder zal uitbouwen tot de maximum capaciteit voor het opvangen van asielzoekers.IN West-Vlaanderen 

Op 3 niveaus : 

 1. Het verderzetten van het project BABYPACK in samenwerking K K&G.Langemark. 
 2. Het verder zetten van de VOEDING- & KOOKCURSUSSEN zowel in Fedasil als  voor de Gebruikers van de voedselbank, ten einde aan laag-budget- koken waar we maken. 
 3. Conform de VOLKSTUINTJES op de site van onze voedselbank svp.599  Langemark een identiek project op starten i.s.m.met Fedasil 

Wat is de context die u leidt dit project voor te stellen? 

Het is een blijvende uitdaging om de vluchtelingen, die heel wat meegemaakt hebben en in het Asielcentrum te Poelkapelle een voorlopig onderkomen hebben gevonden, nieuwe hoop op de toekomst te geven. – Het op stapel staande project VOLKSTUINTJES is daar- toe een alternatief (bezig zijn met tuinieren ) terwijl de lopende acties ‘BABYPACKS’ en het inrichten van VOEDING- & KOOKCURSUSSEN vooral naar de jongeren toe middelen zijn om hen te integreren in onze voedings-,leef- en kookgewoonten met een zeer beperkt budget.( €36,50 per week / per persoon).20% zijn alleenstaande jongere asielzoekers (A.M.A’s). 

Het zijn de AMA’s die vatbaar kunnen zijn voor radicalisme en nauw dienen gevolgd door hen te betrekken in zinvolle activiteiten (o.m.Volkstuintjes en Voeding- & Kookcursussen) 

Zelfde VOEDINGS-& KOOKCURSUSSEN zouden doorgaan voor de gebruikers van de voedselbank om aan laag budget te leren koken.(Kookboekjes menu € 5 ter beschikking) 

Welke planning heeft u voor het project en wat zijn de belangrijke data? 

Voor de lopende en noodzakelijke verder te zetten projecten in 2017 (1 jaar) 

Voor het nieuwe project : Volkstuintjes in het Asielcentrum 2017 & 2018 (2 jaar) 

Nieuwe locatie

Vincentius Langemark-Poelkapelle
Bezoekadres
Zonnebekestraat 71
Langemark 8920

Vanlerberge Daniel
Voorzitter   +32 57 48 94 17
  +32 477 78 19 20
  daniel.vanlerberghe@skynet.be
Bouden Maddy
Penningmeester   +32 57 48 97 02
  +32 485 18 54 40
  m_bouden@hotmail.com
Vergote Rita
Secretaris   +32 57 48 74 23
  +32 499 27 35 88
  rita.vergote@scarlet.be

Nieuws