... en de sterre bleef met Driekoningen stille staan boven ...

... en de sterre bleef met Driekoningen stille staan boven ...

 ... en de sterre bleef met Driekoningen stille staan boven...
De Voedselbank Sint Vincentius Zonnebekestraat,73 Langemark Poelkapelle Op initiatief van Amber Creus, samen met Lenn, Guust en Eva Creus werd in de Mangelare- en Gistelhofstraat door deze '4 kleine wijzen' voor het z°opeenvolgend jaar, een sterrenstoet op touw gezet en aan de deuren gezongen in de Mangelare- & Gistelhofstraat op de Madonna n.a.v.Driekoningen 2020. Benevens wat snoep en fruit werd er € 130 ingezameld voor het 'goede doel'; dit jaar was dit bestemd voor de lokale welzijnsschakel : De 'Sint Vincentius Beweging of de Voedselbank, waar elke eerste woensdag van de maand een 50-tal gezinnen langs komen om de nodige welgekomen hulp. Sinds 1996 was deze 'hulpverle-ning' in alle stilte werkzaam eerst in de Klerkenstraat,137 en in 2013 is deze actieve Sint Vincentius-vereniging verhuisd naar het vroegere Sint Paulus Rustoord waar het 'kruideniertje' naast de 'tweedehandswinkel' een tijdelijk onderkomen kreeg.(deze gebouwen worden in zozo gesloopt). Toegang tot deze hulpverlening staat onder toezicht van het OCMW en wordt gedragen dank zij de vrijwillige inzet van een 15-tal personen en wordt bevoorraad door de 

provinciale voedselbank uit Kuurne (ter info in 2019 werd er bv.io8o 1.melk,375 kg bloem, e.a. als Europese steun verleend) en ook o.m. lolale initiatieven (ter info bv. maandelijks wordt er 4o kg spaghettisaus gegeven). In tal van steden en gemeenten zijn dergelijke lokale welzijnsschakel actief, die op steun kunnen rekenen van serviceclubs zoals bv. Kiwanis en andere liefdadigheidsinstellingen. Het was dan ook een opsteker gezien Langemark Poelkapelle over geen serviceclubs beschikt  op deze spontane solidariteit van deze moedige '4 jonge wijzen' te kunnen rekenen als kerstattentie voor de 
minstbedeelden uit ke gemeenschap. De 4 sterren' van de familie Creus waren bijzonder fier, hun spaarpotje met 130 Euro aan de vrijwilligers van de Sint Vincentius Vereniging op 8 januari te kunnen overhandigen. 

Op de foto zien we van links naar rechts : Vanlerberghe Daniel, Roose Simonne, Vergote Rita,Bouden jeanny, Bouden Maddy, Bouden Anny, Schepen Soete Marleen, Platteeuw Francine, Creus Lenn, Creus Amber, Deltour Ludo, Creus Guust, Creus Eva, Faes Michael, Deruytter Thuline en Gruwez Lena.