Wilt u een gift doen?

Honderden leden zijn dagelijks actief om ieder mens te laten meetellen. Voor een bedrag dat u zelf kunt en wilt missen, heeft u de mogelijkheid deze leden te ondersteunen.

Help ons anderen te helpen.  Alle giften zijn welkom!
U kunt ook maandelijks een kleine bijdrage storten (vb. € 10) via domiciliëring.
 

Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie... (naam & nummer van de conferentie, info vindt u bij de conferenties).

Als u op jaarbasis voor minstens 40 euro schonk aan de Sint-Vincentius vereniging, hebt u recht op een fiscaal attest. U ontvangt uw attest per post vanaf de maand maart van het jaar na je gift(en). Je voegt dit toe aan uw belastingaangifte.

Uw attest geeft  recht op een belastingvermindering van 40% op het geschonken bedrag. Een gift van 200 euro kost je dus in feite maar 120 euro. De Sint-Vincentius vereniging geeft aan de overheid door wie een fiscaal attest ontving.

Uw rijksregisternummer vereenvoudigt de aangifte

Als de Sint-Vincentius vereniging jouw rijksregisternummer kent, kan dat meegegeven worden aan de overheid. Het fiscaal attest wordt dan automatisch verwerkt en vooraf ingevuld in de vereenvoudigde aangifte of aangifte via Tax-on-Web. U bent vrij om het rijksregisternummer door te geven.

U kunt ook rechtstreeks storten, maar dan geniet u geen belastingvermindering:

Aan de plaatselijke conferentie (rekeningnummers: zie conferenties)

Aan de Provinciale Raad West-Vlaanderen (rekeningnummer: BE13-7380-2348-5439, BIC: KREDBEBB MET VERMELDING 'Voor conferentie...(naam & nummer van de conferentie, info vindt u bij de conferenties).

Gift via duo-legaat:

Wit u Sint-Vincentius opnemen in uw testament, kies dan voor een duo-legaat. Dit is fiscaal voordelig voor uw erfgenamen en voor ons. Informeer bij uw notaris.
 
HEEL VEEL DANK VOOR UW STEUN AAN ONS !