Lokaal bestuur & voedselbank slaan de handen in elkaar ! 

Lokaal bestuur & voedselbank slaan de handen in elkaar ! 


Ingevolge de Corona-maatregelen kwam de normale voedseluitreiking door de lokale Sint-Vincentius-vereniging in het gedrang en werd op initiatief van het gemeentebestuur samen met de plaatselijke voedselbank een alternatieve oplossing uitgewerkt om in deze moeilijke tijden deze gezinnen niet in de kou te laten staan. 

Voor het merendeel van onze inwoners is de lokale Sint Vincentius-vereniging een nobele onbekende. 

Een “ Sint Vincentuis-vereniging” in Langemark-Poelkapelle ? 

Deze caritatieve vereniging werd in november 1996 opgericht en werkte jaren in alle luwte vanuit een plaatselijke hoeve voor de onzichtbare en ongekende armoede door het verlenen van de nodige hulp in de vorm van voedselpakketten. 

Deze feitelijke vereniging - aangesloten onder provinciale en nationale koepel - met als erkenningsnummer S.V.P. 599, 

is een kleine schakel in de provinciale en zelfs wereldwijde caritatieve organisatie. 

Gezien de steeds stijgende vraag naar hulp en in overleg met het OCMW kreeg de voedselbank een nieuwe stek in de Zonnebekestraat,71 (leegstaande rustoord) in 2013, met een ‘Sociale Kruidenierswinkel” en een “Tweedehandswinkel”. 

De SVP 599 (geen vervallen autoplaat, maar de erkende lokale vereniging) is voor de bevoorrading aangesloten bij de vzw Voedselbank Kuurne, die met de Europese steun voor voedingsproducten (40%) en met de voedseloverschotten van de distributie(60%) de lokale ‘sociale kruidenierswinkel’ maandelijks voor de nodige voedingsproducten zorgt. 

Er dient aangestipt dat er maandelijks beroep kan worden gedaan op de gratis levering van bepaalde klaargemaakte voedingsproducten door lokale handelaar(s) uit onze gemeente, waarvoor speciale dank en dit sinds meerdere jaren. 

Dat de armoede ook op het platteland onrustwekkend stijgt, mag blijken uit de explosieve groei van de lokale voedsel- bedeling, ooit gestart met 6 gezinnen in 1996 ,dienden er 15 voedselpakketten te worden voorzien in 2006, in 2013 kwamen 40 gezinnen over de vloer in het gewezen rustoord, terwijl SVP599 heden door Europese bevoorrading erkend is 

voor 57 gezinnen (200 persoenen)door het Europees Fonds op basis van de gestegen armoede in Langemark-Poelkapelle. 

Is de Sociale Kruidenierswinkel open voor iedereen ? 

Na de bevoorrading van uit Kuurne en het ophalen van producten door vrijwilligers is er elke eerste woensdag een voedseluitreiking voorzien op basis van begunstigden, die weerhouden zijn door de sociale dienst van het OCMW. 

De verdeling gebeurt op basis van de gezinsgrootte door vrijwilligers van Sint Vincentius en dit op basis van een 

partnerovereenkomst tussen deze lokale welzijnsschakel en het OCMW, goedgekeurd door het “Europees Fonds voor hulp aan de meest behoeftigen”, die de voorwaarden bepaalt om als dusdanig erkend te zijn. 

De sociale dienst van het OCMW wijst de begunstigde aan op basis van deze voorwaarden en wijst dit toe aan de SVP599. 

De door het OCMW weerhouden gezinnen of personen worden ingelicht dat zij zich kunnen aanbieden de 1°woensdag. 

Corona-maatregelen en de gevolgen voor de Voedselbanken en -verdeling. 

Ook de voedselbanken ontsnappen niet aan voormelde drastische maatregelen. Door de ongekende hamsterwoede bij de supermarkten zijn de voedseloverschotten verdampt (60% van de bevoorrading).en werd door het niet kunnen 

garanderen van de ‘sociale distance’, de maandelijkse uitreiking in het gewezen Sint Paulus rustoord opgeschort. 

Om toch een antwoord te geven aan deze dringende hulp kreeg Sint Vincentius de logistieke en diep-menselijke hulp 

van het gemeentebestuur. Op initiatief van het lokaal bestuur werden alle voedingswinkels, land- en tuinbouwbedrijven 

aangeschreven door de gemeente om in de mate der mogelijkheden soelaas te bieden aan de nijpende bevoorrading. 

Er werd in samenspraak met Sint Vincentius en het lokaal bestuur besloten - ‘ten uitzonderlijke titel’ - te voorzien in 

‘voedselpakketten’ om deze vervolgens aan huis te leveren op woensdag 8 april 2020 vanaf 13:30 u . 

De vrijwilligers van SVP599 stonden in voor de afhaling in Kuurne, het samenstellen en klaar zetten van de pakketten en 

met de bijkomende hulp in man- en vrouwkracht vanuit het lokaal bestuur werden er aan huis geleverd. 

Vooraf werd elk gezin gecontacteerd door de sociale dienst ,concrete veiligheidsmaatregelen afgesproken en uitsluitend met ‘belleke-trek’ werd gemeld dat de pakketten aan de deur waren gedeponeerd om deze onverwijld binnen te nemen. 

Dikke pluim voor de vrijgevigheid van de lokale handelaars, voor de samenwerking tussen lokaal bestuur en de lokale voedselbank, die in deze moeilijke tijden, ‘deze 49 gezinnen’ nabij waren met het bewaren van de nodige afstand en met een ‘belleke-trek’ als schouderklopje . 

Vanuit de deur of van achter het gordijn werd deze samenwerking en welgekomen hulp bijzonder gewaardeerd , wat blijken mocht uit de enthousiaste groet en het dankbaar uitwuiven van de thuisbezorgers na de levering. 

Alle betrokken gezinnen werden met een pamflet ingelicht dat dit wellicht op woensdag 6 mei nog eens zal worden overgedaan in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur - en - met de hoop dat op woensdag 3 juni de ‘sociale kruidenierswinkel’ opnieuw mag geopend worden, waarbij deze ‘uitzonderlijke aan huis levering’ kan worden stopgezet en de normale uitreiking van uit de ‘sociale kruidenierswinkel’ in het vroegere Sint Paulus rustoord kan gebeuren. 

Corona krijgt het ‘sociaal werk’ niet klein, Sint Vincentius Langemark-Poelkapelle logistiek gesteund door het lokaal bestuur heeft zich razendsnel aangepast om ‘mensen in nood’ ook nu nabij te zijn ! 

Een hele klus - het maken & verdelen - van voedselpakketten, voor medewerkers van de gemeente , spontane vrijwilligers en het team van Sint Vincentius Langemark-Poelkapelle voor de thuisbezorging op 8 april 2020. Op foto en veilige afstand Daniel Vanlerberghe Voorzitter SVP 599 &Maddy Bouden, de drijvende kracht van Sint Vincentius Langemark-Poelkapelle 


Samen met het Lokaal Bestuur en de Sint Vincentius-vereniging Lg-Pk zijn zijn wij erin geslaagd op 08.04.2020 

EEN VOEDSELPAKKET AAN HUIS TE LEVEREN 

In deze Coronatijd was dit het enig alternatief om te ‘delen’ in onze maandelijkse voedseluitreiking en hopelijk zullen wij dit slechts nog 

eenmaal dienen te herhalen op WOENSDAG 6 MEI 2020 vanaf 13:30u 

ER WORDT AANGEBELD - ZET JE VOEDSELPAK DIRECT BINNEN ! 

“ OOK IN ‘TIJDEN VAN AFSTAND HOUDEN’ ZIJN WE JULLIE NABIJ “ 

Samen duimen wij dat op 3 JUNI 2020 (de gewone 1° woensdag) jullie opnieuw present zullen zijn in onze SOCIALE KRUIDENIERSWINKEL 

van de St.Vincentiusvereniging in het vroegere St.Paulus Rustoord. Wij wensen jullie een “ZALIG & VROLIJK PASEN” , volg de opgelegde 

richtlijnen op en zie :“ Zelfs Corona kan de Lente niet tegenhouden “!