Vincentius Veurne Vincentius Veurne

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Veurne 454).
Bezoekadres
Gustaaf Vermeerschlaan 15
Veurne 8630

Ternier Marie-Jeanne
Penningmeester   veurne@sint-vincentiusveurne.be