Vincent De Paul blijft brandend actueel

Vincent De Paul blijft brandend actueel

Vincent De Paul blijft brandend actueel. Unicef publiceert cijfers waaruit blijkt dat België op de 29e plaats staat wat betreft kinderarmoede. 20,6 procent van de kinderen leven in een huishouden met een inkomen van minder dan 60 procent van het gemiddelde. Dat wil zeggen dat 1 op de 5 kinderen in zo'n gezin opgroeit. Vincentius Roeselare deelt dank zij de “Koning Boudewijnstichting” luiers uit aan deze kwetsbare gezinnen.

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Uw gulle gift is welkom op crowdgiving.be en gaat integraal naar zij die het nodig hebben.