Vincentius Roeselare-Beveren Sint-Germanus Vincentius Roeselare-Beveren Sint-Germanus

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Roeselare-Beveren Sint-Germanus 626).
U kunt ook rechtstreeks storten op BE54 7380 3234 8297 met vermelding van het nr 626, maar dan geniet u geen belastingvermindering.

De Sint-Vincentius-vereniging Beveren wil ook meehelpen bij het zoeken naar een meer menswaardig bestaan en dit door hulp te bieden:

bij het succesvol afronden van de studies, het vinden van aangepast werk, financiële of andere hulp vanwege de desbetreffende overheid.

 

Voedselhulp nodig... dat kan 
Sint-Vincentius Beveren is een sociale kruidenier die wekelijks op vrijdag-namiddag gratis voedingswaren aanbiedt aan mensen die woonachtig zijn in Roeselare, Beveren, Rumbeke, Oekene of Beitem waarvan het maandelijks inkomen onder het leefbaar minimum ligt. Na onderzoek van de inkomsten en uitgaven beslist de sociale dienst van het OCMW Roeselare over het recht op voedselhulp. 

Voedselhulp voor wie?

  • persoon leeft volgens de vast-gelegde doorverwijscriteria onder de armoedegrens
  • persoon zonder verblijfsrecht (illegaal/mensen zonder papieren)
  • persoon in schuldbemiddeling of budgetbeheer met wekelijks leefgeld onder de barema's opgenomen in het screeningsinstrurnent
  • persoon met doorverwijzing op basis van beslissing LSD OCMW Roeselare 

Procedure 

De sociale dienst van het OCMW onderzoekt uw financiële situatie.
Zij gaan na of het recht op aanvullende steun kan verleend worden. Indien het saldo van de inkomsten en uitgaven lager is dan het levensminimum wordt een verwijsbrief opgemaakt voor het voedselverdeelpunt van uw keuze hetzij de sociale kruidenier Sint-Vincentius of De Graancirkel en dit voor een periode van 3 maanden.

Openingsuren van de sociale Kruidenier Sint-Vincentius 

Iedere vrijdag van 15u tot 17030 

Waar? 
Kapelhoek, Heirweg, 155 Beveren 

Bereikbaarheid 
De stadsbus lijn 2 rijdt van maandag tot vrijdag vanaf het station 15 minuten na het uur, bv. 13u15, 14u15, Op de kapelhoek vertrekt de bus 11 minuten voor het uur, bv. 15u49, 16u49, Personen met een leefloon en gelijkgestelden of asielzoekers hebben recht op vervoersgarantie. Voor 40€ kunnen ze een Bussy Pazz of Omnipas kopen voor 12 maanden. 

 

Hoe kan je ons helpen?

Mocht u ons werk financieel willen ondersteunen, dan kan dit door overschrijving op rekeningnummer BE54 7380 3231 8297 van de Sint-Vincentiusvereniging Beveren-Roeselare.

Wenst u een fiscaal attest schrijf dan minimum 40€ over op rekeningnummer BE02 3100 3593 3940 van de Sint- Vincentiusvereniging Nationale raad met vermelding conferentie 626 Sint­Vincentiusverenging Beveren-Roeselare.

Bezoekadres
Heirweg 155
Roeselare 8800

Van Damme Marcel
Voorzitter   +32 51 22 04 73
  +32 475 65 28 87
  marcel.vandamme2@proximus.be
Derluyn Marcel
Secretaris   +32 51 22 97 30
  marcel_derluyn@pandora.be

Nieuws