Hoe raak je in armoede?

Hoe raak je in armoede?

Waarom belandt iemand in armoede?

A generatie Armoede

R elationele (vb. vechtscheiding)

M edische

O pvoedingsarmoede (vb. slechte milieus)

E tnische (vb. vluchteling met diploma dat hier niet erkend wordt)

D emografische (vb. door eenzaamheid)

E conomische (vb. door werkloosheid)