Vincentius Open Balie Vincentius Open Balie

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Open Balie 655).

Vincentius Open Balie
Bezoekadres
Romerozaal, Venkelstraat 6
Brugge 8000

Soetaert Lieven
Voorzitter   -
Adriaens Patricia
Penningmeester   -
Vanduynslager Dirk
Secretaris   -
Vandeputte Antoon
Spiritueel raadgever   -

Nieuws