Vincentius Open Balie Vincentius Open Balie

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Open Balie 655).

WERKING

Iedere zaterdag van 09u30 tot 12u00 samenzijn
* brunch vanaf 10u30
* voedselhulp vanaf 11u00

Iedere laatste zondag van de maand van 08u30 tot 10u00 ontbijt samen met de pastorale eenheid Sint-Donatianus

Tijdens het verlof van Poverello Brugge – van 21/07 tot 15/08 elke weekdag warme maaltijd van 10u00 tot 13u30.

DOEL

In Januari 1980 (drie maand voor hij vermoord werd) was Mgr. Oscar Romero in Brugge op de locatie waar wij nu samen komen.
Zijn oproep was: “De armoede is een aanklacht, doe er iets voor.”

Vanuit deze oproep richt onze werking zich op vandaag naar armoede in de ruimste betekenis.  Deze is terug te vinden in elke letter van het woord.

Aangeboren armoede: U kies niet in wel gezin u geboren wordt…
Relationele armoede: Hoe een vechtscheiding een mens plots in problemen brengt…
Medische armoede: Chronische aandoening kan iemand uit de maatschappij sluiten…
Opvoedingsarmoede: Als normen vervagen of ontbreken…
Etnische armoede: Je moet maar een vreemdeling zijn…
Demografische armoede: Vereenzaming door ouderdom…
Economische armoede: verlies van vast inkomen door…

Wie ze ook zijn bij ons is iedereen op zijn manier welkom.

MENSEN VOOR MENSEN

Onze vrijwilligersgroep bestaan uit een diversiteit aan bewogen mensen, zowel in leeftijd als achtergrond. Naast inzet tijdens onze openingsuren bieden we hen de mogelijkheid om andere initiatieven te gaan bezoeken om zo ervaringen op te doen en uit te wisselen.

Vincentius Open Balie
Bezoekadres
Romerozaal, Venkelstraat 6
Brugge 8000

Soetaert Lieven
Voorzitter   +32 495 38 77 08
  lieven.soetaert@kerkinbrugge.be
Adriaens Patricia
Penningmeester   patricia.adriaens@skynet.be
Vanduynslager Dirk
Secretaris   +32 479 42 23 80
  dirk.vanduynslager@skynet.be
Vandeputte Antoon
Spiritueel raadgever   +32 477 26 62 30
  antoon.vandeputte@telenet.be

Nieuws