Davidsfonds steunt Sint-Vincentius

Davidsfonds steunt Sint-Vincentius

Namens de zeven afdelingen van het Davidsfonds regio Brugge overhandigde Jan Van Brugghe dinsdagavond in het kloostergebouw van de Zusters van Maria langs de Pastorieweg in Sint-Kruis een cheque van 720 euro aan de afdelingen Sint-Kruis, Sint-Pieters en Steenbrugge van de Sint-Vincentiusvereniging, die probeert de noden van minderbedeelden in onze maatschappij te lenigen. De schenking betrof de opbrengst van de twaalfde editie van de kerstsamenzang ‘U zijt Wellekome’ in de Sint-Walburgakerk, waar zevenhonderd aanwezigen waren. (SR-foto BP)