Vincentius Sint-Kruis Vincentius Sint-Kruis

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Sint-Kruis 534).
U kunt ook rechtstreeks storten op BE04 0682 4458 5931 met vermelding van het nr 534, maar dan geniet u geen belastingvermindering.

VOEDSELBEDELING  KANTELHUIS  2024

2de zaterdag/ maand van 8.30 tot 10.30 uur

info bij Antoon Hollevoet, secretaris Sint-Vincentius Sint-Kruis,

antoon.hollevoet@telenet.be   0476/ 308 087

 • 13 januari
 • 10 februari 
 • 9 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 8 juni
 • 13 juli
 • 10 augustus
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Gratis maandelijkse voedselbedeling in 'Kantelhuis',

Kan. Decoeneplein 2 te 8310 Sint-Kruis (Brugge)

Elke 2de zaterdag van de maand van 8.30 tot 11 u.

 


 

De Sint-Vincentiusvereniging Sint-Kruis telt een 10-tal onbezoldigde vrijwilligers die steeds discreet hulpbehoevende medemensen in de eigen  buurt-  of parochiegemeenschap willen ontmoeten en voor hen de meest dringende materiële noden onmiddellijk pogen te lenigen. Tevens trachten zij deze medemensen tijdelijk op weg te zetten naar nieuwe hoop en zelfredzaamheid en naar hernieuwd vertrouwen in zichzelf, de betrokken instanties en de anderen via morele steun en begeleiding.   Aanvankelijk bestond die hulp vooral uit kolen- en voedselbedeling tijdens de winterperiode.  Onze huidige dienstverleningen zijn divers en in principe  geven wij nooit rechtstreeks geld, maar meestal hulp in natura: hoofdzakelijk voedselpakketten of voedselcheques in plaatselijke winkels. Wij komen  na overleg en bespreking ook tussen om rekeningen te betalen voor medische kosten, huisvesting, Familiehulp of Familiezorg, energierekeningen (gas-, elektriciteit- en waterverbruik), huurwaarborg, school- en opvangkosten, e.a. ‘noodfacturen’.

 

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel op rekening BE02 3100 3593 3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Sint-Kruis 534’. Elke gift van 40 € of meer per jaar geeft je recht op een fiscaal attest.

Daarmee kan je 45% van je gift recupereren.
U kunt ook rechtstreeks storten op BE04 0682 4458 5931 van Vincentiusvereniging  Sint-Kruis met vermelding van het nr 534, maar dan geniet u geen belastingvermindering.

Steun ons project “ Het  Kantelhuis van Sint- Kruis’ via Crowdgiving en geniet ook van belastigsvermindering door te googelen:   Het Kantelhuis van Sint-Kruis - Crowdgiving                                     

 of CTRL+KLIK:  https://crowdgiving.be/nl/donations/het-kantelhuis-van-sint-kruis/

Dit is de meest voordelige schenking: de schenker krijgt een fiscaal attest  en kan alzo 45% van de gift recupereren en de conferentie krijgt het volle bedrag van de gift.


Beste inwoners van Sint-Kruis en omgeving, mogen wij u vragen om schrijnende noodsituaties in uw buurt discreet bekend te maken aan de  medewerkers van  Kantelhuis Sint-Kruis en de vrijwilligers van Sint-Vincentiusvereniging of door te seinen naar het permanent secretariaat 0476/30 80 87.

Rekening: BE04 0682 4458 5931

 

Bezoekadres
Kan. Decoeneplein 11
St.-Kruis 8310

Blaton-Vandenbroeke Dina
Ere-voorzitter   +32 50 84 09 49
  +32 474 46 36 19
  -
Hollevoet Antoon
Secretaris   +32 50 35 84 20
  +32 476 30 80 87
  antoon.hollevoet@telenet.be
Hollevoet Antoon
Penningmeester   +32 50 35 84 20
  +32 476 30 80 87
  antoon.hollevoet@telenet.be
Vanparys Maurice
Voorzitter   +32 478 60 00 45
  maurice.vanparys@skynet.be

Nieuws