Vincentius Sint-Kruis Vincentius  Sint-Kruis

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Sint-Kruis 534).
U kunt ook rechtstreeks storten op BE04 0682 4458 5931 met vermelding van het nr 534, maar dan geniet u geen belastingvermindering.

De Sint-Vincentiusvereniging Sint-Kruis telt een 10-tal onbezoldigde vrijwilligers die steeds discreet hulpbehoevende medemensen in de eigen  buurt-  of parochiegemeenschap willen ontmoeten en voor hen de meest dringende materiële noden onmiddellijk pogen te lenigen. Tevens trachten zij deze medemensen tijdelijk op weg te zetten naar nieuwe hoop en zelfredzaamheid en naar hernieuwd vertrouwen in zichzelf, de betrokken instanties en de anderen via morele steun en begeleiding.   Aanvankelijk bestond die hulp vooral uit kolen- en voedselbedeling tijdens de winterperiode.  Onze huidige dienstverleningen zijn divers en in principe  geven wij nooit rechtstreeks geld, maar meestal hulp in natura: hoofdzakelijk voedselpakketten of voedselcheques in plaatselijke winkels. Wij komen  na overleg en bespreking ook tussen om rekeningen te betalen voor medische kosten, huisvesting, Familiehulp of Familiezorg, energierekeningen (gas-, elektriciteit- en waterverbruik), huurwaarborg, school- en opvangkosten, e.a. ‘noodfacturen’.

Onze vereniging wordt vooral gesteund door giften, legaten, omhalingen, benefietconcerten, steunacties en speciale schenkingen door jubilarissen of gewone weldoeners. (Fiscaal attest vanaf  € 40 op aanvraag!)                                                                                                          

Stortingen worden in dank aanvaard op rek. BE04 0682 4458 5931 van Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis. Namens de noodlijdenden van Sint-Kruis danken wij u van harte voor uw steun.

Beste inwoners van Sint-Kruis en omgeving, mogen wij u vragen om schrijnende noodsituaties in uw buurt discreet bekend te maken aan de parochiegeverantwoordelijken, de vrijwilligers van Sint-Vincentiusvereniging of door te seinen naar 050/84 09 49 en 050/35 83 54 of naar het permanent secretariaat 0476/30 80 87.

Rekening: BE04 0682 4458 5931

Bezoekadres
Brieversweg 332
St.-Kruis 8310
Bezoekadres
Pastorieweg 15
St.-Kruis 8310

Blaton-Vandenbroeke Dina
Voorzitter   +32 50 84 09 49
  +32 474 46 36 19
  victor.blaton@skynet.be
Hollevoet Antoon
Secretaris   +32 50 35 84 20
  +32 476 30 80 87
  antoon.hollevoet@telenet.be
Hollevoet Antoon
Penningmeester   +32 50 35 84 20
  +32 476 30 80 87
  antoon.hollevoet@telenet.be

Nieuws