Nieuwjaarsreceptie St.-Vincentius Blankenberge

Nieuwjaarsreceptie St.-Vincentius Blankenberge

Op woensdag 24 januari 2024 ging een gezellige nieuwjaarsontmoeting door, ingericht door het bestuur van de Vincentius-verenging Blankenberge. Het was de bedoeling om alle vrijwilligers op deze manier te bedanken voor hun onverdroten inzet en de band tussen hen wat te versterken. Door de vijf projecten die we binnen onze vereniging kennen, hebben niet alle vrijwilligers de kans om elkaar te ontmoeten. Deze receptie was onder meer een aanzet om dit te verhelpen. De voorzitter Brigitte Monballiu startte de receptie met een inleidend woordje en stelde ieder lid van het bestuur voor aan de vrijwilligers om vervolgens de praktische werking van de vereniging uit de doeken te doen voor de nieuwe vrijwilligers. Ook richtte zij een woordje van dank aan de ondersteunende externe organisaties, zoals de Lions-club Blankenberge e.a. waardoor het hulpbetoon geoptimaliseerd kan worden. Naast een groot deel van de vrijwilligers en een vertegenwoordiging van de ondersteunende organisaties, waren ook enkele leden van het gemeentebestuur aanwezig. Een droogje en een natje zorgden ervoor dat de tongen wat los kwamen zodat op een vriendschappelijke manier éénieder elkaar wat beter leerde kennen. Een geslaagde activiteit die wellicht voor herhaling vatbaar is……..alle bestuursleden waren zodanig in de weer ter bevordering van het welslagen dat vergeten werd om een kiekje te nemen tijdens de receptie zelf, niettemin……bij de aanvang waren de glazen gevuld, het was enkel nu nog wachten op de talrijke genodigden.