50 (+2) jarige jubileum

 50 (+2) jarige jubileum

Onze nationale en provinciale aalmoezenier, Michel Goeman, vierde zijn 50 (+2) jarige jubileum als priester. 

Tevens is hij 40 (-2) jaar benoemd tot proost van Sint-Vincentius. 

Een welgemeende dankjewel voor de jarenlange, belangeloze, enthousiaste inzet!