Vincentius Steenbrugge Vincentius Steenbrugge

Bij giften op BE80 3800 1765 4677 moet het nr 533 vermeld worden.

Data voedselbedeling 2019:

Januari             zaterdag 02/02
Februari           zaterdag 02/03
Maart               zaterdag 30/03
April                 zaterdag 27/04
Mei                  zaterdag 01/06
Juni                  zaterdag 29/06
Juli                   zaterdag 27/07
Augustus          zaterdag 31/08
September       zaterdag 28/09
Oktober           zaterdag 02/11
November       zaterdag 30/11
December        zaterdag 21/12

Opm :De voedselbedeling gaat door in het Vincenthuis gelegen op de parking tussen school en kerk, en dit van 8 u. tot 11 u..

 

Wat doen wij?

1.  Materiële hulpverlening

     In samenwerking met de Voedselbank West-Vlaanderen en vele  lokale winkeliers organiseren we om de maand een voedselbedeling. Telkens op de laatste zaterdag van de maand van 8u tot 11u. Tussen de Steenbrugse parochiekerk en de OLVA-basisschool bieden wij op die momenten  onthaal in ons Sint-Vincenthuis. Terwijl de mensen wachten op hun beurt (met een nummersysteem) kunnen ze bij een aangeboden kop koffie of een kom soep een hartverwarmende en/of informerende babbel slaan met andere aanwezigen of met onze medewerkers. Doorheen de maanden merken wij dat onze bezoekers hier steeds meer op ingaan en op die manier hopen wij sociaal isolement te doorbreken. Het aantal hulpbehoevenden blijft vrijwel stabiel rond 250 mensen van alle leeftijden, alleenstaanden en gezinnen. Maandelijks komen er bij of vallen er om diverse redenen af. Zij verblijven in de regio Brugge en Oostkamp maar zijn vaak van vreemde afkomst (Oost-Europa, Afrika, Syrië) en behoren tot verscheidene godsdiensten (o.a. islam). Veel van onze bezoekers worden gestuurd door het OCMW (Brugge, Oostkamp en Damme-Sijsele). De gesproken taal is naast het Vlaams ook Russisch en Arabisch.

     Naast de maandelijkse voedselbedelingen ontvangen we geregeld mensen met dringende,
individuele vragen om hulp (meestal voedsel, soms aankoop van medicijnen of
tweedehands huishoudtoestellen).

     Naar schatting zijn tijdens de voedselbedelingen voor een waarde van € 28000 aan levens-
middelen verdeeld. Het betreft rijst, pasta, melk, koffie, bloem, suiker, conserven, vlees, kaas, groenten en fruit, enz…  Het overgroote deel van de goederen zijn vooral afkomstig van de Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne. Voor het transport van het voedsel tussen Brugge en Kuurne kunnen we voor een deel samenwerken met het Brugse OCMW.

Om het aanbod van de Voedselbank aan te vullen kunnen wij soms beschikken over voedselcheques geschonken door een serviceclub. Van 2 lokale bakkers mogen we broodoverschotten ontvangen, terwijl de plaatselijke supermarkt allerhande overschotten ter beschikking stelt. Evenals vis van de vismijn en vlees van een grote slagerij.

2.  Persoonlijk bezoek en aanbieden van een kleine attentie naar aanleiding van Kerst en Nieuwjaar en van Pasen aan ongeveer 70 zieken, alleen-voelenden en oudere mensen op Steenbrugge.

3.  Speelgoedactie voor de kinderen van onze bezoekers:

Dit organiseren wij tweeaal per jaar, even voor het groot verlof en net voor          Sinterklaas.

     We vragen lagere scholen in de buurt om medewerking. Dit is een manier om via de leerlingen ook directies, leerkrachten en ouders en grootouders te bereiken en zo onze vereniging kenbaar te maken.

4.      Eénmaal per jaar mogen wij in het weekend een preek houden tijdens de eucharistievieringen waarin wij de werking van onze vereniging naar voor brengen.

Onze geschiedenis

Uit het boek:   “Steenbrugge  -  Geschiedenis van de abdij en van de parochie”

Auteur:  A.T. Van Biervliet o.s.b.

Vincentius Steenbrugge
Bezoekadres
Baron Ruzettelaan 296 3
Assebroek 8310

Degryse Albin
Penningmeester   +32 50 36 35 22
  +32 496 58 09 37
  albin.degryse@telenet.be
Willaert Roland
Secretaris   +32 50 35 52 66
  roland.willaert1@telenet.be
Degryse Albin
Voorzitter   +32 50 36 35 22
  +32 496 58 09 37
  albin.degryse@telenet.be