Vincentius Oostende Sint-Jan-Baptist Vincentius Oostende Sint-Jan-Baptist

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Oostende Sint-Jan-Baptist 541).
Bezoekadres
Elisabethlaan 403
Oostende 8400

Vandenabeele Magda
Penningmeester   +32 59 51 47 53
  +32 495 41 88 42
  magda.vandenabeele@telenet.be