Vincentius Oostende Heilig Hart Vincentius Oostende Heilig Hart

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Oostende Heilig Hart 535).
Bezoekadres
Gerststraat 35 A
Oostende 8400

Maes Frank
Voorzitter   +32 59 80 35 91
  +32 495 57 57 70
  franki.maes@gmail.com
Vanmoerkerke Eddy
Penningmeester   +32 59 50 75 63
  +32 478 22 01 52
  eddy.vanmoerkerke@skynet.be

Nieuws