Vincentius Oostende-Bredene Koepel Vincentius Oostende-Bredene Koepel

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Oostende-Bredene Koepel 646).
U kunt ook rechtstreeks storten op BE43 7350 4907 3601 met vermelding van het nr 646, maar dan geniet u geen belastingvermindering.

Steun ons via Crowdgiving

 

Wie zijn wij?

De plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging kende zijn ontstaan rondom het jaar 1930.
Deze genootschap heeft tot doel hulp te verstrekken aan minderbedeelden waar een menswaardig bestaan in de onmogelijkheid komt te staan

Ook vandaag zijn armoede en ontbering helaas een schrijnende realiteit.
In België leeft 15% van de bevolking onder de armoede grens.

Dank zij de steun van de West-Vlaamse Voedselbank maar ook dank zij het aanbod van voedsel uit de Europese Unie via de federale dienst Maatschappelijke integratie is de vereniging in staat om op geregelde tijdstippen voedselpakketten aan te bieden.

Waar zijn wij gehuisvest ?

Het opslaan en bewaren van voeding moet niet alleen voldoen aan strenge eisen op het vlak van voedselveiligheid maar ook heel wat ruimte is onontbeerlijk.
Recent werden de lokale verdeelplaatsen van de Sint-Jansparochie, de Heilig-Hartparochie en Kana (Stene – Conderdam – Zandoorde) samengebracht op een nieuwe locatie : de zaal Pax, gelegen op de Heilig Hartparochie

Ook Sint-Vincentius Bredene zal zich van hieruit bevoorraden.
Momenteel worden er in Oostende 206 gezinnen (130 volwassenen en 76 kinderen) maandelijks geholpen. Ze worden ons doorverwezen door het Sociaal Huis, het CAW ….
Naast de voedselbedeling is er ook ruimte voor een gezellige babbel bij een tas koffie.

Dank zij een 15-tal vrijwilligers die instaan voor de organisatie en de inrichting krijgt het gelijkvloers van de zaal PAX, gelegen in de Schilderstraat (achteraan de Heilig Hartkerk) stilaan vorm.

Op woensdag 5 februari 2020 werd de eerste bedeling vanuit de nieuw locatie georganiseerd.

Activiteiten

Voedselbedeling: elke 2de woensdag en vrijdag van de maand van 09-11u (na afspraak) 

Kledijbank: elke laatste vrijdag van de maand van 09u tot 11u. (na afspraak) 

sociale begeleiding: op vraag zijn wij steeds bereid om samen met u te zoeken naar oplossingen, en samen met u mee op weg te gaan. 

koken met voedselpakketten

Vincentius Oostende-Bredene Koepel
Bezoekadres
Schildersstraat 5
Oostende 8400
  +32 477 27 82 08

Wullepit Antoon
Voorzitter   antoon.wullepit@telenet.be
Verbeke Mickael
Secretaris   +32 471 04 65 09
  verbeke.mickael.oostende@gmail.com
Schockaert Diana
Penningmeester   +32 477 27 82 08
  diana.schockaert@gmail.com

Nieuws