Vincentius Mesen Mobiele conf. voor zelfst. Vincentius Mesen Mobiele conf. voor zelfst.

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Mesen Mobiele conf. voor zelfst. 567).
Bezoekadres
Armentierssteenweg 11
Mesen 8657

Verschoore Dirk
Voorzitter   +32 57 21 44 30
  +32 476 42 85 44
  verschoore.clays@gmail.com
Clays Lutgart
Secretaris   +32 57 21 44 30
  +32 499 21 76 22
  verschoore.clays@gmail.com