Vincentius Houthulst Kortemark De Bosrank Vincentius Houthulst Kortemark De Bosrank

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Houthulst Kortemark De Bosrank 636).

Steun ons via Crowdgiving

Openingsuren

De Bosrank is open op:

  • de openingsuren: steeds na afspraak op 0492 95 29 30:
    • de 1ste donderdag van de maand: van 13.30 u tot 17 u
    • de vrijdag na de 1ste donderdag van de maand: van 8 u tot 11 u
    • de 3de donderdag van de maand: van 13.30 u tot 17 u
    • de vrijdag na de 3de donderdag van de maand: van 8 u tot 11 u

Document 

Wil je De Bosrank financieel steunen ? download het document
Download het document met info voor de klant

Doel en werking

Doel: Voedselhulp bieden voor de behoeftigen van groot Houthulst en groot Kortemark, met de absolute meewaarde, dat mensen zelf de producten mogen kiezen, én dat er gepoogd wordt de klanten tot een hoger niveau te tillen, dit voornamelijk drempelverlagend naar vorming en samenkomsten bij andere  verenigingen (oa Contactgroep De Schore Houthulst en ’t Schoederkloptje Zarren). Ook tijdens de voedselhulp wordt mogelijkheid geboden tot een babbel, een tas koffie, wat gezelligheid, eenzaamheid doorbrekend.

Werking: Gestart op 18/3/2010, vanuit de ervaring van vrijwilligers in verenigingen waar armen het woord nemen.  Er werd gekozen voor een Vincentius-organisatie, evenwel met autonome werking.  De keuze voor Vincentius bracht mee dat er veel deuren opengaan (oa Voedselbank Kuurne, vertrouwen van de sponsors, …) . Samenwerking met OCMW’s leidde tot de start van De Bosrank. Uiteraard is onze werking pluralistisch.

We werken uitsluitend met vrijwilligers, niemand staat op een payrol, ook de opstart gebeurde volledig door vrijwilligers. Er zijn 16 vrijwilligers die met beurtrol en naar eigen agenda inspringen 2 x per maand, telkens een 4-tal uur. Per bedeling  zijn er 13 vrijwilligers nodig, 6 voor de voorbereiding, 7 voor de bedeling zelf.  2 vrijwilligers zijn mensen uit de doelgroep

2 x per maand (1ste en 3de donderdag) wordt voeding  aangeboden in een winkelformule. De klanten betalen per bezoek 1 euro, wat het ‘recht op ‘ voeding voor hen menselijker maakt ( de idee: we betalen ervoor ). Het aantal producten dat kan gekozen worden is afhankelijk van de gezinsgrootte.

De producten komen in eerste instantie van de Voedselbank te Kuurne, waar wij 1 x per maand een afhaling mogen doen. Daarnaast zijn er producten van de FEAD? wat zeker een waardevolle aanvulling biedt. Tevens  kunnen we beschikken over brood (2 bakkers van Houthulst), Vlees (Westvlees en Lammens) welke wij gratis bekomen. Ook andere firma’s, zelfstandigen, bieden occasioneel producten gratis aan.

Om toegang te krijgen tot De Bosrank wordt een attest gevraagd, in te vullen door OCMW, CAW Schuldbemiddelaar, huisdokter, …  Wie langs komt zonder attest wordt altijd (zeker een eerste maal) ook geholpen, en gevraagd om indien mogelijk een attest te bezorgen via één van bovenvermelde organisaties. Een attest geeft dan recht op 6 maanden hulp, waarna er veelal verlengd wordt. De meeste klanten blijven gedurende verschillende jaren hulp vragen. Navraag hierover bij OCMW’s leert ons dat mensen inderdaad meestal 5 jaar nodig hebben om terug op de sporen te geraken.

Budget en financiële middelen.

We kregen van Vincentius Nationaal en Provinciaal 1 x een startbedrag (samen een 1.000 euro)

Vanuit de beide OCMW’s ontvangen we een jaarlijkse subsidie: 2.250 euro van OCMW Houthulst en 1.000 euro vanuit OCMW Kortemark. Deze laatste staat ook in voor de maandelijkse afhaling te Kuurne, wat het subsidiebedrag tov Houthulst evenwaardig maakt.

In de 8 jaar dat we actief zijn, mochten we meermaals genieten van geldelijke steun van verschillende  organisaties: Koning Boudewijnstichting, Rotary Diksmuide-Westkust, Zonta Ieper, Psychiatrisch Instituut Pittem, Paters Westmalle en andere weldoeners, sommigen anoniem.

Constant moeten we blijvend alert zijn om sponsors te vinden, projecten in te dienen, mee te doen aan wedstrijden (oa De Pluim van Focus in december 2011), enzomeer.

Het aanbod aan producten is veelal nog te eenzijdig, daarom kopen we nog veel basis en aanvullende producten.  Ondermeer eieren, melk, chocomelk, yoghurt, kaas, verse seizoensgroenten en vers seizoensfruit worden voor elke bedeling aangekocht.  We hebben hierbij speciale aandacht dat het aanbod ook voor kinderen voedzaam en aantrekkelijk is.  Uiteraard gaat hier het grootste deel van ons budget naar. Daarnaast betalen we een maandelijkse onkostenvergoeding voor het gebruik van de locatie.

Doelgroep  en  waarom

We zijn gestart op 18/3/2010, vanuit de ervaring van vrijwilligers in verenigingen waar armen het woord nemen.  Op huisbezoek bij kansarmen in de gemeenten Houthulst en Kortemark, tevens tijdens de contacten in deze organisaties, werd vastgesteld dat er niet zelden eten, voeding,  tekort was of soms helemaal niet aanwezig, zelfs in gezinnen met kleine kinderen. Mensen konden gedepaneerd worden via OCMW’s van de respectievelijke gemeenten (BIRB producten) of de voedselbedeling van CAW’s Torhout en Ieper. Ter plaatse was er geen alternatief. Uiteraard is de verplaatsing naar deze steden niet evident. Mensen gaven zelf aan: kan dit hier niet georganiseerd worden? Ja dus.

De behoeftigen vonden en vinden algauw de weg naar De Bosrank. Op heden bereiken we 118 gezinnen, in totaal voor 260 personen waarvan 115 kinderen.

Het is niet zo dat al onze klanten generatie-armen zijn. Steeds meer mensen komen na tegenslag (scheiding, ziekte, faillissement, …) al of niet tijdelijk in de armoede terecht. Ook de vermindering van de werkloosheidsuitkering, het ontoereikende van de leeflonen, de grote schuldenlast van sommigen, de hoge huurprijzen op de private markt, de hoge energiekosten (vooral in de goedkopere huurmarkt en sociale woningen) werken armoede mee in de hand.

De Bosrank biedt voor onze klanten een gewaardeerde aanvulling op hun inkomen. Door de winkelformule, ook het feit dat er 1 euro moet betaald worden, behouden de mensen voor een stuk toch hun fierheid. Zelf kunnen kiezen, niets opgedrongen worden (in veel voedselbedelingen worden er vooraf dozen gevuld en ‘meegegeven’), geeft een gevoel van vrijheid en eigenwaarde.

Het sociaal contact, het potje koffie, taartje, … aangeboden in ons keukentje, geven aanleiding tot een vrijblijvende babbel met de vrijwilligers en met lotgenoten. Nieuwe contacten worden gelegd. Vanuit De Bosrank slagen we er in mensen kansen te geven deel te nemen aan andere activiteiten. Dit heeft tijd nodig, maar eens de mensen over de drempel is er de mond-aan-mond reclame, en die doet het goed!

De kern van De Bosrank Houthulst/Kortemark:

Rosita Baert en Ester Dewilde, Voorzitters in duo

Marc Bonduel, Nadine Baert, Johan Beeckaert, Carine Tolpe, Christine Delanghe

   

Vincentius Houthulst Kortemark De Bosrank
Bezoekadres
Sacramentstraat 4
Kortemark 8610
  +32 492 95 29 30

Dewilde Ester
Voorzitter   +32 51 56 86 65
  +32 496 83 41 50
  ester.dewilde@telenet.be
Baert Rosita
Voorzitter   +32 51 70 04 06
  +32 492 95 29 30
  fam.sabbe@telenet.be
Baert Nadine
Boekhouder   nadibaert49@gmail.com
Delanghe Christine
Secretaris   christine.delanghe@hotmail.com
Tolpe Carine
Kernlid   carinetolpe@hotmail.com
Beeckaert Johan
Kernlid   johan@beeckaert.be

Nieuws