Vincentius Gistel VZW De Stampaert Vincentius Gistel VZW De Stampaert

Giften zijn steeds welkom
Wenst u te genieten van een belastingvermindering, dan stort u aan de Nationale Raad Brussel (rekeningnummer: BE02-3100-3593-3940 MET VERMELDING 'Voor conferentie Vincentius Gistel VZW De Stampaert 613).

Steun ons via Crowdgiving

CROWDGIVING-PROJECT VZW DE STAMPAERT Samen Tegen Armoede

Steun onze vrijwilligerswerking in deze onzekere tijden!

Doe mee aan dit win-win project voor jou én voor onze Gistelse mensen in armoede en bestaansonzekerheid!

Stap mee in ons Crowdgiving-project via de link

https://crowdgiving.be/nl/donations/wees-gezeten-gistel-denkt-aan-het-welzijn-van-haar-bezoekers-en-vrijwilligers/

Alle info vind je op de pagina terug, scroll naar beneden en klik op “IK DOE MEE.”

 … het is een win – win voor jou en voor onze werking, want vanaf 40 € of meer per jaar geeft je recht op een fiscaal attest. Daarbij is het dit jaar 2020 uitzonderlijk want je kan 60% van je gift recupereren in plaats van 40%. En je steunt onze werking!

Want onze vrijwilligerswerking voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid heeft uw steun broodnodig… armoede zit jammer genoeg in de lift.

In normale tijden proberen wij fondsen te werven via andere wegen zoals ons benefiet, ons ontmoetingsfeest en andere acties, maar dat kan nu niet door de coronapandemie.

We zijn nog niet toe aan het nieuwe normaal in de samenleving, maar voor onze werking is het wel een kantelmoment.

Wij engageren ons als vrijwilligers om ons te blijven inzetten voor onze mensen en onze werkingen, zoals de voedselbedeling, te blijven garanderen. We willen onze mensen niet in de steek laten. Help ons helpen!

Gezinnen in bestaansonzekerheid en het vrijwilligersteam zeggen nu al dank je wel.

Hartelijk

Het vrijwilligersteam van Vzw De Stampaert Samen Tegen Armoede

Stap mee in deze win-win voor sociale inclusie in tijden van corona via deze link.

https://crowdgiving.be/nl/donations/wees-gezeten-gistel-denkt-aan-het-welzijn-van-haar-bezoekers-en-vrijwilligers/

Alle info vind je op de pagina terug, scroll naar beneden en klik op “IK DOE MEE."


 

De Sint-Vincentius vrijwilligers van Gistel

Volg ons op onze  Facebook pagina

Crea middag

Gedurende 4 weken maken we een bloemstuk ,knutselen  naaien en schilderen we rond het thema “Pasen”. 
Welkom op donderdag 12, 19 en 26 mrt en 2 apr 2020. Telkens van  13.30 tot 16.00u . 

Wie wens deel te nemen aan de activiteiten mag info nemen bij Lieve  gsm : 0472 35 75 60


Wie zijn wij?

Wij zijn de vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging die zich belangeloos inzetten voor mensen in nood, in bestaansonzekerheid, kansarmoede in onze omgeving. Onze vereniging is sinds 1998 in Gistel actief.

Momenteel helpen en steunen wij maandelijks tussen 60 -70 tal gezinnen.

Wat doen wij? 

Wij helpen o.a. door  maandelijks voedselpakketten, financiële tussenkomsten vooral op energiefacturen, begeleiden naar bevoegde diensten, huisraad, kinderkledij, ...... en zo veel meer.

Maar ook bieden we een luisterend oor, een opbeurend bezoekje, een goed gesprek waardoor de eigenwaarde terug ontdekt wordt. Wij brengen mensen samen in ons ontmoetingshuis “De Stampaert” .

Hoe kunnen jullie ons helpen? 

Een gift is altijd welkom. De vereniging werkt volledig op schenkingen en giften, vandaar deze warme oproep:

Wie een fiscaal attest wenst (voor stortingen vanaf 40 euro), dient dit bedrag over te schrijven op rekening BE02 3100 3593 3940 met melding ‘voor conferentie 613 St.-Godelieve in Gistel’.

Wie geen fiscaal attest wenst, kan zijn bijdrage storten op rekening BE64 4729 1329 1152 van Sint-Vincentiusvereniging Gistel.

Wil je meewerken binnen onze vereniging, neem contact met ons op, we maken dan even tijd vrij en stellen onze werking even voor in ons ontmoetingshuis “De Stampaert”

 

Goede doelen

Meer info over onze goede doelen vindt u op https://www.goededoelen.be/organisation/?id=0669555069

Vincentius Gistel VZW De Stampaert
Bezoekadres
Stampaerthoekweg 34
Gistel 8470

Dekocker Piet
Voorzitter   +32 497 20 04 21
  vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Spincemaille Mieke
Penningmeester   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Verheyde Hugo
Verantwoordelijke logistiek   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Naesens Greet
Verantwoordelijke kinderkledij   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Verplancke Els
Coördinator   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Wallyn Godelieve
Ondervoorzitter   wallyngodelieve@hotmail.com
Christiaens Alexander
Secretaris   vzwdestampaert@vincentdepaul.be

Nieuws