Vincentius Gistel VZW De Stampaert Vincentius Gistel VZW De Stampaert

Bij giften moet het nr 613 vermeld worden.

De Sint-Vincentius vrijwilligers van Gistel

Volg ons op onze  Facebook pagina

Wie zijn wij?

Wij zijn de vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging die zich belangeloos inzetten voor mensen in nood, in bestaansonzekerheid, kansarmoede in onze omgeving. Onze vereniging is sinds 1998 in Gistel actief.

Momenteel helpen en steunen wij maandelijks tussen 60 -70 tal gezinnen.

Wat doen wij? 

Wij helpen o.a. door  maandelijks voedselpakketten, financiële tussenkomsten vooral op energiefacturen, begeleiden naar bevoegde diensten, huisraad, kinderkledij, ...... en zo veel meer.

Maar ook bieden we een luisterend oor, een opbeurend bezoekje, een goed gesprek waardoor de eigenwaarde terug ontdekt wordt. Wij brengen mensen samen in ons ontmoetingshuis “De Stampaert” .

Hoe kunnen jullie ons helpen? 

Een gift is altijd welkom. De vereniging werkt volledig op schenkingen en giften, vandaar deze warme oproep:

Wie een fiscaal attest wenst (voor stortingen vanaf 40 euro), dient dit bedrag over te schrijven op rekening BE02 3100 3593 3940 met melding ‘voor conferentie 613 St.-Godelieve in Gistel’.

Wie geen fiscaal attest wenst, kan zijn bijdrage storten op rekening BE64 4729 1329 1152 van Sint-Vincentiusvereniging Gistel.

Wil je meewerken binnen onze vereniging, neem contact met ons op, we maken dan even tijd vrij en stellen onze werking even voor in ons ontmoetingshuis “De Stampaert”

 

Goede doelen

Meer info over onze goede doelen vindt u op https://www.goededoelen.be/organisation/?id=0669555069

Vincentius Gistel VZW De Stampaert
Bezoekadres
Stampaerthoekweg 34
Gistel 8470

Dekocker Piet
Voorzitter   +32 497 20 04 21
  vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Spincemaille Mieke
Penningmeester   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Verheyde Hugo
Verantwoordelijke logistiek   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Naesens Greet
Verantwoordelijke kinderkledij   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Verplancke Els
Coördinator   vzwdestampaert@vincentdepaul.be
Wallyn Godelieve
Ondervoorzitter   wallyngodelieve@hotmail.com
Christiaens Alexander
Secretaris   vzwdestampaert@vincentdepaul.be