Bijeenkomst “omarmers”

Beste, 

Vorig jaar hadden we een informatieavond ondersteuning aan asielzoekers na aankomst in België. Op deze avond hebben we heel wat informatie meegegeven omtrent de verschillende procedures en dit werd heel erg geapprecieerd. In de evaluatie hoorden we echter dat de vele aanwezige “omarmers” (= vrijwilligers uit pastorale eenheden / groepen / verenigingen die zich engageren in het onthaal en begeleiding van mensen in een precaire situatie) vooral nood hebben aan uitwisseling van ervaringen en goede praktijken. Daarom willen we in onze volgende bijeenkomst hierop de focus leggen. Wij nodigen u graag uit - in samenwerking met ORBIT, Beweging.net West, Welzijnsschakels, Pro Migrantibus en Sint-Vincentius West-Vlaanderen - op een bijeenkomst voor omarmers. 

Plaats: Sint-Jorisstraat 1, Roeselare. 

Datum: maandag 27 mei 2019, 19.15u. tot 21.45u. 

De avond zal als volgt verlopen: 

19.15u. Onthaal 

19.30u. De verschillende aanwezige groepen stellen zich kort voor 

19.45u. Korte toelichting bij het Project 2020 

20.00u. We zetten ons aan een praattafel (Er is mogelijkheid om 2 praattafels te volgen): 

• Knokke-Heist (Betlehemproject): Opvang van een groot Afghaans gezin (ouders en 6 kinderen) dat hier een jaar geleden toekwam via gezinshereniging. 

• Anzegem (Karibu): Werkgroep voor integratie van vluchtelingen. Samen voor en met hen bouwen aan een web van verbondenheid. 

• Ieper (Project 2020): Onderdak en omarming geven aan gezinnen in nood. 

• Hooglede (humanitaire corridor): Vanuit de oproep van de Belgische bisschoppen om 100 Syrische vluchtelingen te huisvesten en te omarmen wordt een gezin bestaande uit vier volwassenen opgevangen. 

 

21.10u. Gesprek / vraagstelling 

21.35u. Mogelijke afspraken en goed thuis 

Om praktische redenen, vragen we u om uw aanwezigheid te melden bij Filip Carpentier. Graag via mail naar filip@diaconiebrugge.be

We kijken alvast uit naar deze ontmoeting! 

Piet Vandevoorde, Filip Carpentier, Hubert Sanders en Dominique Ballegeer Vicariaat Caritas en Diaconie bisdom Brugge