Vincentius Veurne De Netzak Vincentius Veurne De Netzak

Bij giften moet het nr 545 vermeld worden.

Website: www.sint-vincentiusveurne.be

De zorg om de ‘noodlijdenden’ door de Sint- Vincentiusvereniging-Veurne wordt momenteel toegespitst  op het regionale gebied Groot-Veurne.
Hiervoor huurt de Sint- Vincentiusvereniging een pand voor een laagdrempelig winkelproject voor voedsel en kledij in de Daniel de Haenelaan 62 te Veurne,  “De Netzak” genaamd.
Om dit alles in goede banen te leiden staan dertien leden, geflankeerd door een 15-tal vrijwilligers, permanent ter beschikking.
Niettemin vraagt de financiering om een bestendige aandacht.

Dank zij de steun van sponsors , serviceclubs en particuliere giften slagen wij erin om de financiële balans in evenwicht te houden.

Openingsuren

Leveren van kledij: Dinsdag-voormiddag van 9 tot 12u.

Bedeling (enkel voor personen met toegangspas): Donderdag-namiddag van 16u30 tot 18u30.


Pamperbank

Meer info op pamperbank.be

Vincentius Veurne De Netzak
Bezoekadres
Dan. De Haenelaan 62
Veurne 8630

Mettepenningen Hugo
Secretaris   +32 58 59 52 85
  +32 495 63 86 28
  hugo.mettepenningen@telenet.be
Bruynooghe Hubert
Penningmeester   +32 58 31 22 33
  +32 497 85 14 20
  hubert.bruynooghe@telenet.be
De Netzak Bedeling
Geen functie   veurne@sint-vincentiusveurne.be
Frère Hugo
Voorzitter   +32 58 33 57 61
  hugo@frere.be

Activiteiten